De officiele site van de Masgutova Methode in Nederland
De officiële site van de Masgutova Methode in Nederland

Reflexintegratie volgens de Masgutova Methode

MNRI integreert 20 primaire reflexen, en méér…

Het menselijk lichaam kent een enorme hoeveelheid aan reflexmatige bewegingen, die ieder een specifieke functie hebben en in bepaalde periodes ontstaan, actief worden, weer geïntegreerd op de achtergrond verdwijnen en complexe reflexpatronen ondersteunen. MNRI onderzoekt en integreert reflexen die niet meer actief horen te zijn, zodat een volgende stap in de ontwikkeling mogelijk wordt.

Reflexen in bepaalde periodes

• Archetype bewegingen

• Embryonale Reflexen

• Geboorte Reflexen

• Primaire Reflexen

• Levenslange Reflexen

Reflexen binnen een bepaald systeem

• Visueel-Auditieve Reflexen

• Oraal-Faciale Reflexen

• Ademhaling Reflexen

• Neurostructurele Reflexen

• Tactiele Reflexen

• Aquatische Reflexen

MNRI Reflexintegratie protocollen

• MNRI voor Cognitieve Ontwikkeling

• MNRI voor Trauma en PTSS herstel

• MNRI voor Stresshormonen Release

• MNRI bij pathologische aandoeningen

• MNRI bij disfunctionele aandoeningen

Neurologen constateren 75% regulatie van neurotransmitters na intensieve MNRI behandeling tijdens Family Conferences.

Zoeken naar de juiste 'sleutel'

“In stress reageert elk lichaam anders, pakt andere compensaties, maar heeft dezelfde ‘last’. MNRI betekent op zoek naar welke reflexen een rol spelen bij die ‘last’, integreren en dankbaar zijn bij het zien van zulke mooie resultaten” (quote van behandelaar)

Kleine stapjes vooruit

“Ons dochtertje is van kokhalzen naar slikken gegaan, kan haar benen nu rustig houden en oogcontact maken. Het zijn kleine stapjes. maar voor een kind met aangeboren hersenafwijking is dit een grote sprong voorwaarts.” (quote van ouder)

De diagnose wordt opgeheven

“Ik zal de diagnose moeten herzien. Er zijn onvoldoende symptomen die nu nog wijzen op autisme. Deze cliënt heeft in het afgelopen jaar bijzondere veranderingen laten zien, die ik eerder niet voor mogelijk hield.” (quote van arts)

Wat is

MNRI?

MNRI staat voor

Masgutova

Neuro-senso-motorische

Reflex

Integratie.

 

MNRI richt zich op het natuurlijk zelfregulerende vermogen tot herstel en rijping van het centrale zenuwstelsel. Als reflexen niet goed tot rijping komen zal het lichaam reflexmatig reageren en worden compensaties ontwikkeld om reflexen onder controle te krijgen. 

MNRI leert het brein welke motorische respons bij een sensorische prikkel hoort en versterkt daarbij de juiste hersenverbindingen die nodig zijn om dit patroon goed te integreren.

Wat zijn

primaire reflexen?

Een reflex is een automatische motorische reactie op een bepaalde prikkel. De respons komt in een fractie van seconde, zonder er bij na te denken, zonder bewuste controle.

In de baarmoeder beweegt een foetus al in reflexmatige patronen, die essentieel zijn voor overleving en bescherming. We noemen ze primaire reflexen en zijn actief en op hun hoogtepunt bij geboorte en in de eerste periode na de geboorte tot ongeveer 3 jaar.

Primaire reflexen vormen het fundament voor de algehele neurologische ontwikkeling en spelen een belangrijke ondersteunende rol bij de rijping van de complexere reflexpatronen. De natuurlijke integratie van primaire reflexen gebeurt in de eerste levensjaren. 

Wat is MNRI

Reflex Integratie?

De MNRI methode werkt vanuit het inzicht dat reflexen niet onder controle gebracht moeten worden, maar dat deze via een natuurlijke ontwikkeling zullen integreren. 

Integratie heeft tot gevolg dat we niet langer op een automatisch reactieve of beschermende manier bewegen, maar dat we meer doelgericht gedrag kunnen initiëren. 

MNRI stimuleert dit natuurlijke integratieproces, wijst het lichaam de weg, herinnert het brein aan de bewegings- en reflexpatronen die in de genen liggen opgeslagen, herstelt en creëert hersenverbindingen. Hierdoor kunnen volgende stappen in de ontwikkeling gezet kunnen worden. Dit heeft verbetering in gedrag, functie, cognitie en algemeen welbevinden tot gevolg.

Welke reflexen

onderscheidt MNRI?

Reflexen kunnen worden ingedeeld op basis van de periode waarin ze ontstaan en actief worden, de circuits van het centrale zenuwstelstel die betrokken zijn bij hun functies, de motorische reacties, de complexiteit en de aard van de integraties.

De Masgutova Methode kijkt naar zowel een individueel reflexpatroon als naar de ondersteunende en faciliterende invloed hiervan op andere reflexpatronen.

In elk mens liggen de reflexen klaar voor de verdere ontwikkeling. Door het natuurlijk aangeboren integratie vermogen van het neurologisch netwerk te stimuleren kan er bij zowel neurotypische mensen als mensen met een dysfunctie of pathologische aandoening met MNRI verbetering optreden. 

© 2018 Svetlana Masgutova Educational Institute Nederland. Teksten mogen uitsluitend gebruikt worden door MNRI® studenten en Core Specialists, na schriftelijke toestemming én met verwijzing en link naar deze website. Foto’s mogen niet overgenomen worden.