De officiele site van de Masgutova Methode in Nederland
De officiële site van de Masgutova Methode in Nederland

MNRI Reflex Integratie Opleidingen

Een modulaire opleiding

Afhankelijk van je wensen,

interesse en ambitie stel

je je eigen studieplan op.

In de studiegids lees je

welke cursussen gevolgd

kunnen worden en hoe de

opleiding is opgebouwd.

Modulaire Opleiding tot Core Specialist

Opleiding tot MNRI Core Specialist

De HBO+ opleiding tot MNRI Core Specialist wordt in Nederland erkend door het CRKBO.

De gehele opleiding bestaat uit vier levels, die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

In de Studiegids lees je over de start kwalificatie waaraan je moet voldoen, voordat je toegelaten kunt worden tot het Core in Training Programma.

Als MNRI Core in Training bepaal je je eigen tempo. We reden echter aan om niet korter dan 3 jaar of langer dan 6 jaar over de gehele opleiding te doen.

Losse MNRI modules

Weet je nog niet of je MNRI Core Specialist wilt worden of wil je je nog niet aanmelden voor het MNRI Core in Training Programma?  Je kunt dan eerst één of enkele modules volgen, die goed aansluiten bij jouw beroepsuitoefening. Mocht je op later tijdstip verder willen gaan, dan tellen je eerder gevolgde modules al mee. In de Studiegids staan de mogelijke studiejaren-opbouw en de modules beschreven. 

Ouders, die zelf thuis MNRI technieken willen toepassen, kunnen de 4-daagse basismodule Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration of de 2-daagse Parents Guide Training volgen.

Verdieping op reguliere beroep

Professionals van diverse (para-) medische beroepen volgen MNRI als aanvulling op de reguliere beroepsuitoefening.  Osteopaten, fysio- en manueel therapeuten vinden verdieping in cursussen Lifelong Reflex Integration en Archetype Motor Movements. De cursus Visual/Auditory Reflex Integration is vooral interessant voor optologen en optometristen. Orthopedagogen en psychologen krijgen extra inzicht met o.a. de basiscursus Dynamic and Postural Reflex Integration. MNRI studenten komen dan ook uit alle soorten beroepsgroepen, omdat MNRI een bijzondere verdieping biedt.

Losse modules

MNRI studenten kunnen losse modules volgen. die passen bij hun vakgebied. Ze bieden nieuwe inzichten en kunnen worden beschouwd als bijscholingen. Een MNRI student kan de aangeleerde technieken toevoegen aan de eigen professionele discipline. Naarmate meer modules worden gevolgd, zal meer expertise in de MNRI methode worden opgebouwd.

Er zijn 4 basismodules, waar geen MNRI kennis of ervaring vereist is: 

• Dynamic and Postural Reflexes 

• Archetype Motor Movements

• Tactile Reflex Integration

• Lifelong Reflex Integration

Bij elke volgende losse module die wordt gekozen, is ten minste de basismodule Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration vereist. 

Core in Training

Een MNRI student kan besluiten om zich verder te scholen in de Masgutova Methode en zich aanmelden voor het Core in Training Programma.

Er zijn vier levels, ieder met een minimaal vereist aantal modules. Deze modules kunnen worden gekozen als bepaalde eerdere modules zijn gevolgd.

In elk level is een verdiepingscursus (IPET) en 64 uur stage en examen op een Educational Family Conference. 

IPETs die gekozen kunnen worden:

• IPET Archetype Movements

• IPET Tactile Reflex Integration

• IPET Repatterning 1  (na 2x DPRI)

• IPET Neurostructural Reflexes

Een IPET kan gevolgd worden als de corresponderende voorbereidende module is gevolgd. 

Core Specialist

Na het afronden van Core in Training Level 4 kan toegewerkt worden naar het afstuderen als MNRI Core Specialist.

Dit traject bestaat uit het afleggen van vier praktijk eindexamens en het inleveren van een ‘case study’, die gedurende het Core in Training Program gestart kan zijn. Bij het afleggen van de eindexamens, dient de beoordeling van elk afzonderlijk examen ‘good’ tot ‘excellent’ te zijn. 

Voorafgaand aan afstuderen dient een cursus Anatomie en Fysiologie (MBK) met succes afgerond te zijn.  Van de Core Specialist wordt verwacht dat hij/zij in het bezit is van een verklaring van goed gedrag en een verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid heeft, Daarnaast wordt aan de Core Specialist gevraagd  zich te verbinden aan de ‘code of ethics’ van het Svetlana Masutova Educational Institute. 

Instructeur

 Instructeurs zijn MNRI Core Specialists die opgeleid worden om in bepaalde modules les te geven. Er geldt een speciale aanvraagprocedure, waarbij de MNRI Core Specialist zijn/haar aanvraag motiveert. Het kan voorkomen dat een aanvraag niet gehonoreerd wordt, bijvoorbeeld als er voor deze module voldoende trainers zijn, of als de MNRI Core Specialist nog niet voldoende ervaring heeft kunnen opdoen in het werken met de technieken uit deze module. Indien de aanvraag geaccpepteerd wordt, dan zql de student-trainer 3x  deze module bijwonen, opdrachten uitvoeren, en bepaalde lesonderdelen geven en evalueren met de trainer.

De laatste keer wordt meegelopen bij Dr. Masgutova, die bij een positieve eindbeoordeling de student-trainer uitspreekt dat hij/zij vanaf dat moment les in deze module mag geven. 

© 2018 Svetlana Masgutova Educational Institute Nederland. Teksten mogen uitsluitend gebruikt worden door MNRI® studenten en Core Specialists, na schriftelijke toestemming én met verwijzing en link naar deze website. Foto’s mogen niet overgenomen worden.