De officiele site van de Masgutova Methode in Nederland
De officiële site van de Masgutova Methode in Nederland

MNRI Reflexintegratie behandelingen in Nederland en België

Vind een MNRI behandelaar

in de online MNR® Gids,

of vraag hulp bij het zoeken

naar een behandelaar.

Je kunt ook overwegen om

deel te nemen aan een

Family Conference.

Op zoek naar de juiste MNRI behandelaar…

... voor kinderen en/of volwassenen

Er zijn MNRI behandelaren die ervaring hebben in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen. Sommige behandelaren hebben zich gespecialiseerd en werken óf alleen met kinderen, óf enkel met volwassenen. Er zijn ook behandelaren, die ervaring hebben met pasgeborenen en baby’s.

... met MNRI werkervaring

In 2008 werd voor het eerst een MNRI opleiding in Nederland georganiseerd. Zes jaar later – in 2014 – werd de Masgutova Methode opnieuw geïntroduceerd, met jaarlijks terugkerende en nieuwe opleidingsmodules. In de online MNRI-gids staan bij elke behandelaar het jaartal van de gevolgde opleidingsmodules vermeld. Hieraan valt af te leiden hoe lang een behandelaar al met de Masgutova methode werkt.

... met een eigen expertise

Omdat de Masgutova Methode zo breed inzetbaar is, komen de MNRI behandelaren uit  verschillende reguliere disciplines.

In Nederland en België hebben kinder- en jeugdtherapeuten, gezinstherapeuten, Cesar oefentherapeuten, gedragstherapeuten, psychomotorisch ontwikkelingstherapeuten, fysiotherapeuten, osteopaten, cranio-sacraal therapeuten, orthopedagogen, basisartsen,  psychologen, logopedisten, sport trainers, haptonomen, natuurgeneeskundigen, verloskundigen, begeleiders meervoudig gehandicapten, coaches, leerkrachten, psychomotorisch remedial teachers en (jeugd)welzijnswerkers zich geschoold in de Masgutova Methode.

Elke behandelaar voegt MNRI toe als waardevolle aanvulling op zijn/haar eigen professionele achtergrond. In veel gevallen wordt MNRI een volledig nieuwe expertise in het aanbod van de MNRI behandelaar.

... met bepaalde MNRI modules

De diverse MNRI modules die een behandelaar heeft gevolgd tonen waarin hij/zij zich heeft gespecialiseerd, o.a. primaire reflexen (Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration), trauma verwerking (PTSD Recovery), basisbewegingen (Archetype Motor Movement) levenslange reflexen (Lifelong), visuele-auditieve reflexen (Visual/Auditory), oraal-faciale reflexen (Facial), cognitieve ontwikkeling (Maximizing Brain Potential, Proprioceptive/Cognitive), stress regulatie (Stresshormones), ademhaling (Breathing), sensorische informatie verwerking (Tactile Integration), etc. Elke module geeft extra inzichten en verfijning van MNRI technieken.

... voor complexe uitdagingen

Er zijn MNRI behandelaren in opleiding tot Core Specialist. Zij volgen verdiepingscursussen (IPETs) en lopen stage tijdens Family Conferences). Deze ‘MNRI Cores-in-Training’ zijn vergevorderd in de Masgutova Methode en kunnen cliënten met complexe uitdagingen behandelen.

 

Behandelingen    voor volwassenen en kinderen

Een MNRI behandelaar zal een intake via telefoon, mail of in de praktijk afnemen. Verloop van de zwangerschap, geboorte, de ontwikkeling in de kinderjaren, erfelijkheid, fysieke gesteldheid, medicijngebruik, medische geschiedenis en voedingspatroon zijn belangrijke aanknopingspunten voor het starten van een onderzoek.

Resultaten en plan van aanpak worden doorgaans besproken voordat gestart wordt met behandeling. Er kunnen oefeningen voor thuis meegegeven worden. Tijdens het behandeltraject worden tussentijds reflexpatronen opnieuw getest. 

Soms wordt voorgesteld om samen met een MNRI behandelaar af te reizen naar een MNRI Core Specialist voor extra onderzoek, in te schrijven voor een assessment bij Dr. Masgutova of deel te nemen aan een intensieve therapie week, de Family Conference.

Assessments en behandelingen door Dr. Masgutova

Dr. Masgutova komt enkele keren per jaar naar Nederland voor individuele assessments, waar het niveau van de ontwikkeling en de integratie van 30 reflexen wordt onderzocht. 

Er wordt getest op vijf parameters: de juiste respons, de richting, kracht, snelheid en symmetrie van de reactie op een sensorische prikkel. Elk reflexpatroon krijgt op iedere afzonderlijke parameter een score: ‘volgens norm’, ‘niet-geïntegreerd’, ‘behouden’, ‘slecht ontwikkeld’, ‘dysfunctioneel’ en/of ‘pathologisch’. Aan de hand van deze beoordeling wordt een uitgebreid verslag en persoonlijk reflexintegratie programma opgesteld.

Samen met en onder begeleiding van een MNRI behandelaar kan dit reflexintegratie programma 6-8 maanden zeer gericht worden opgevolgd.

Intensieve MNRI therapie week

Jaarlijks wordt een Educational Family Conference georganiseerd waar kinderen en volwassenen 5 dagen lang zes uur per dag intensieve MNRI therapie krijgen van een speciaal geselecteert team van MNRI Core Specialists. 

Dr. Masgutova voert assessments uit en bespreekt de resultaten met het behandelend MNRI team.

Elke dag worden behandelingen geëvalueerd en bijgesteld aan de hand van gemaakte vorderingen. In de avond worden lezingen gegeven door MNRI Core Specialists. MNRI Cores in Training lopen stage en ondersteunen waar mogelijk. Ouders/verzorgers en volwassen cliënten leren MNRI technieken, en krijgen instructies hoe zij de behandelingen thuis kunnen voortzetten.

Na de conferentie wordt het verslag van het assessment en het bijbehorende persoonlijk reflexintegratie programma opgesteld en verzonden. 

MNRI behandelaren Nederland en België

MNRI behandelaren en therapeuten staan vermeld in de online MNRI Gids. Zij zijn geografisch vindbaar op de KAART, en via klikken op de oranje ‘druppel’ wordt informatie zichtbaar. In de LIJST kan o.a. gezocht worden op land, provincie, gevolgde modules en opleidingsniveau: student, core in training, core specialist.

Een Student volgt losse modules, die passen bij zijn/haar reguliere professionele achtergrond en mag zich “MNRI behandelaar” noemen. Een Core in Training heeft vergevorderde cursussen gevolgd, waarbij geleerde technieken verfijnd worden, en doet – onder supervisie van Dr. Masgutova – stage ervaringen op tijdens de Conferences. Levels 1 t/m 4 worden toegekend na het volgen van de stages en het afronden van praktijktoetsen.

Een Core Specialist heeft vele uren studie en Conference ervaring achter de rug, heeft intensieve praktijktoetsen en eindexamens met succes afgerond en mag zich vanaf dat moment “MNRI Therapeut” noemen. 

© 2018 Svetlana Masgutova Educational Institute Nederland. Teksten mogen uitsluitend gebruikt worden door MNRI® studenten en Core Specialists, na schriftelijke toestemming én met verwijzing en link naar deze website. Foto’s mogen niet overgenomen worden.